لطفا منتظر بمانید...

نتایج جستجو

گزینه های جستجو


سکه 5 ریال 1311 - رضا شاه

کد: 145074

سکه 5 ریال 1311 - رضا شاه
120,000 تومان
خورشیدی / نقره 828 / 25 گرم / 37 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سطح سکه لک و خراشهای ریز دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود... ادامه

سکه 5 ریال 1312 - AU - رضا شاه

کد: 487585

سکه 5 ریال 1312 - AU - رضا شاه
95,000 تومان
خورشیدی / نقره 828 / 25 گرم / 37 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار 1331 - تاریخ زیر پای شیر - AU - احمد شاه

کد: 656315

سکه 2000 دینار 1331 - تاریخ زیر پای شیر - AU - احمد شاه
110,000 تومان 100,000 تومان
-9%
موجود
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2 قران 1328 - احمد شاه

کد: 603233

سکه 2 قران 1328 - احمد شاه
45,000 تومان
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد.   توجه: سکه گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه... ادامه

سکه 1000 دینار 1343 -مکرر پشت سکه- احمد شاه

کد: 453237

سکه 1000 دینار 1343 -مکرر پشت سکه- احمد شاه
120,000 تومان 100,000 تومان
-17%
موجود
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23.1 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 1000 دینار 1329 - مکرر روی شیر -بانکی- احمد شاه

کد: 890133

سکه 1000 دینار 1329 - مکرر روی شیر -بانکی- احمد شاه
180,000 تومان 150,000 تومان
-17%
موجود
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23.1 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این... ادامه

سکه 1000 دینار 1330 سایز کوچک -مکرر روی مبلغ- احمد شاه

کد: 682004

سکه 1000 دینار 1330 سایز کوچک -مکرر روی مبلغ- احمد شاه
90,000 تومان 70,000 تومان
-22%
موجود
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23.1 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت سیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 1000 دینار 1329 -مکرر روی شیر- احمد شاه

کد: 890139

سکه 1000 دینار 1329 -مکرر روی شیر- احمد شاه
100,000 تومان 80,000 تومان
-20%
موجود
قمری / نقره 900 / 4.6 گرم / 23.1 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این... ادامه

سکه شاهی 1296 - ناصرالدین شاه

کد: 653145

سکه شاهی 1296 - ناصرالدین شاه
2,600,000 تومان 2,400,000 تومان
-8%
موجود
قمری / نقره 900 / 0.69 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد.   سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال یادبود بانک تجارت 1384 - جمهوری اسلامی

کد: 140210

مدال یادبود بانک تجارت 1384 - جمهوری اسلامی
100,000 تومان
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 10 ریال 1365 - تاریخ متوسط -بانکی- جمهوری اسلامی

کد: 650280

سکه 10 ریال 1365 - تاریخ متوسط -بانکی- جمهوری اسلامی
130,000 تومان 110,000 تومان
-15%
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 27.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 10 ریال 1362 -مکرر روی سکه- جمهوری اسلامی

کد: 585427

سکه 10 ریال 1362 -مکرر روی سکه- جمهوری اسلامی
14,000 تومان
خورشیدی / نیکل و مس / 7 گرم / 27.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 2000 دینار تصویری 1306 ضرب هیتون -بانکی- رضا شاه

کد: 589327

سکه 2000 دینار تصویری 1306 ضرب هیتون -بانکی- رضا شاه
55,000 تومان 48,000 تومان
-13%
موجود
خورشیدی / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. توضیح: وجود حرف H زیر روبان برگ بلوط و زیتون نشانگر این است که این سکه ضرب هیتون می باشد. سکه در کاور منقش به... ادامه

سکه 2 قران 1326 - 3 تاریخ مکرر - محمد علی شاه

کد: 686408

سکه 2 قران 1326 - 3 تاریخ مکرر - محمد علی شاه
290,000 تومان 260,000 تومان
-10%
موجود
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 2 قران 1327 - 7 مکرر - محمد علی شاه

کد: 145620

سکه 2 قران 1327 - 7 مکرر - محمد علی شاه
100,000 تومان 90,000 تومان
-10%
موجود
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار 1319 - گرفتگی قالب - مظفرالدین شاه

کد: 254122

سکه 2000 دینار 1319 - گرفتگی قالب - مظفرالدین شاه
31,000 تومان 27,000 تومان
-13%
موجود
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 2000 دینار 1312 -قالب اشتباه- مظفرالدین شاه

کد: 562273

سکه 2000 دینار 1312 -قالب اشتباه- مظفرالدین شاه
200,000 تومان 150,000 تومان
-25%
موجود
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه دوشاهی ناصرالدین شاه

کد: 583278

سکه دوشاهی ناصرالدین شاه
300,000 تومان
قمری / مس / - / -
این سکه دارای کیفیت عالی میباشد. توجه: تاریخ سکه دیده نمی شود. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به... ادامه

مدال نقره نوروز 2537 - چوگان - محمد رضا شاه

کد: 784220

مدال نقره نوروز 2537 - چوگان - محمد رضا شاه
135,000 تومان 128,000 تومان
-5%
موجود
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: پولک مدال نقص کوچکی دارد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود... ادامه

مدال نقره نوروز 1355 - چوگان - محمد رضا شاه

کد: 540215

مدال نقره نوروز 1355 - چوگان - محمد رضا شاه
150,000 تومان
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه
جهت دریافت اخبار، فروش‌های ویژه و کد‌های تخفیف لطفا ایمیل خود را وارد کنید.
فروش کتاب های تخصصی فروش کتاب های تاریخ شناسی