لطفا منتظر بمانید...

نتایج جستجو

گزینه های جستجو


مدال نقره  نوروز 1333 - یا صاحب الزمان -طلایی- محمد رضا شاه

کد: 231003

مدال نقره نوروز 1333 - یا صاحب الزمان -طلایی- محمد رضا شاه
750,000 تومان
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر  می باشد. توجه: روی مدال خراشهای ریز وجود دارد. مدال با آب‌طلا، طلایی شده است. مدال در کاور منقش... ادامه

مدال نقره  نوروز 1333 - یا صاحب الزمان - طلایی - بانکی - محمد رضا شاه

کد: 231002

مدال نقره نوروز 1333 - یا صاحب الزمان - طلایی - بانکی - محمد رضا شاه
820,000 تومان
این مدال دارای کیفیت بانکی ، و همانند تصویر می باشد. مدال با آب‌طلا، طلایی شده است. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود... ادامه

سکه 2000 دینار 3314 -ارور تاریخ- مظفرالدین شاه

کد: 982177

سکه 2000 دینار 3314 -ارور تاریخ- مظفرالدین شاه
400,000 تومان 350,000 تومان
-13%
موجود
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 20 ریال 1367 - مکرر روی سکه - جمهوری اسلامی

کد: 893240

سکه 20 ریال 1367 - مکرر روی سکه - جمهوری اسلامی
20,000 تومان
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 30.8 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 20 ریال یادبود دفاع مقدس- لبیک یار - نوع دوم

کد: 956431

سکه 20 ریال یادبود دفاع مقدس- لبیک یار - نوع دوم
50,000 تومان 40,000 تومان
-20%
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 23.9 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

مدال نقره نوروز 1351 - چوگان - محمد رضا شاه

کد: 623130

مدال نقره نوروز 1351 - چوگان - محمد رضا شاه
150,000 تومان 140,000 تومان
-7%
موجود
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال نقره نوروز 1350 - چوگان -AU- محمد رضا شاه

کد: 623132

مدال نقره نوروز 1350 - چوگان -AU- محمد رضا شاه
150,000 تومان 140,000 تومان
-7%
موجود
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال نقره نوروز 1334 - لافتی الا علی -بانکی- محمد رضا شاه

کد: 654298

مدال نقره نوروز 1334 - لافتی الا علی -بانکی- محمد رضا شاه
150,000 تومان
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال یادبود نقره - امام رضا (ع) بدون تاریخ

کد: 655614

مدال یادبود نقره - امام رضا (ع) بدون تاریخ
50,000 تومان
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال یادبود برنز - امام رضا (ع) بدون تاریخ

کد: 655617

مدال یادبود برنز - امام رضا (ع) بدون تاریخ
60,000 تومان 55,000 تومان
-8%
موجود
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال ارمغان صندوق پس انداز ملی 1343

کد: 376198

مدال ارمغان صندوق پس انداز ملی 1343
130,000 تومان 120,000 تومان
-8%
موجود
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

سکه 10 شاهی صاحبقران 1310 - ناصر الدین شاه

کد: 854014

سکه 10 شاهی صاحبقران 1310 - ناصر الدین شاه
1,400,000 تومان 1,300,000 تومان
-7%
موجود
قمری / نقره 900 / 2.3 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه شاهی صاحب الزمان با نوشته ریز - مظفرالدین شاه

کد: 879545

سکه شاهی صاحب الزمان با نوشته ریز - مظفرالدین شاه
500,000 تومان 450,000 تومان
-10%
موجود
قمری / نقره 900 / 0.74 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 50 دینار 1294 -EF- ناصرالدین شاه

کد: 758901

سکه 50 دینار 1294 -EF- ناصرالدین شاه
300,000 تومان 270,000 تومان
-10%
موجود
قمری / مس / 4.3 گرم / 25 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2 قران 1328 - احمد شاه

کد: 603210

سکه 2 قران 1328 - احمد شاه
28,000 تومان 25,000 تومان
-11%
موجود
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 2 قران 1325 - 5 تاریخ توپر - محمد علی شاه

کد: 325042

سکه 2 قران 1325 - 5 تاریخ توپر - محمد علی شاه
110,000 تومان 100,000 تومان
-9%
موجود
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 2 قران 1329 - احمد شاه

کد: 543028

سکه 2 قران 1329 - احمد شاه
28,000 تومان 25,000 تومان
-11%
موجود
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 2000 دینار 1331 - 1 تاریخ بالا - احمد شاه

کد: 190573

سکه 2000 دینار 1331 - 1 تاریخ بالا - احمد شاه
60,000 تومان 50,000 تومان
-17%
موجود
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار 1334 - احمد شاه

کد: 663039

سکه 2000 دینار 1334 - احمد شاه
27,000 تومان
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2000 دینار 1333/2 -سورشارژ تاریخ- احمد شاه

کد: 623801

سکه 2000 دینار 1333/2 -سورشارژ تاریخ- احمد شاه
70,000 تومان 60,000 تومان
-14%
موجود
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه
جهت دریافت اخبار، فروش‌های ویژه و کد‌های تخفیف لطفا ایمیل خود را وارد کنید.
فروش کتاب های تخصصی فروش کتاب های تاریخ شناسی