لطفا منتظر بمانید...

نتایج جستجو

گزینه های جستجو


مدال نقره نوروز 1342 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه

کد: 654237

مدال نقره نوروز 1342 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه
195,000 تومان
موجود
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال نقره نوروز 1342 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه

کد: 654236

مدال نقره نوروز 1342 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه
190,000 تومان
موجود
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد.  مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور... ادامه

مدال نقره نوروز 1340 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه

کد: 654202

مدال نقره نوروز 1340 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد.  توجه: پشت مدال خراش و سابدگی وجود دارد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به... ادامه

مدال نقره نوروز 1347 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه

کد: 654217

مدال نقره نوروز 1347 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه
170,000 تومان
موجود
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال نقره نوروز 2537 - چوگان - محمد رضا شاه

کد: 540247

مدال نقره نوروز 2537 - چوگان - محمد رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 21.5 گرم / 36.5 میلیمتر
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سطح مدال خراش های مویی دارد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود... ادامه

مدال نقره نوروز 1355 - چوگان - محمد رضا شاه

کد: 540218

مدال نقره نوروز 1355 - چوگان - محمد رضا شاه
170,000 تومان
موجود
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: این مدال دو ضرب می باشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود... ادامه

مدال نقره نوروز 1354 - چوگان - محمد رضا شاه

کد: 540214

مدال نقره نوروز 1354 - چوگان - محمد رضا شاه
170,000 تومان
موجود
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سطح مدال خراش های مویی دارد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود... ادامه

مدال نقره نوروز 1353 - چوگان -بانکی- محمد رضا شاه

کد: 540288

مدال نقره نوروز 1353 - چوگان -بانکی- محمد رضا شاه
170,000 تومان
موجود
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سطح مدال خراش های مویی دارد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود... ادامه

مدال نقره نوروز 1352 - چوگان -بانکی- محمد رضا شاه

کد: 540281

مدال نقره نوروز 1352 - چوگان -بانکی- محمد رضا شاه
170,000 تومان
موجود
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سطح مدال خراش های مویی دارد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود... ادامه

مدال نقره نوروز 1351 - چوگان - محمد رضا شاه

کد: 623133

مدال نقره نوروز 1351 - چوگان - محمد رضا شاه
170,000 تومان
موجود
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سطح مدال خراش های مویی دارد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود... ادامه

مدال نقره نوروز 1351 - چوگان - محمد رضا شاه

کد: 623130

مدال نقره نوروز 1351 - چوگان - محمد رضا شاه
170,000 تومان
موجود
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال نقره نوروز 1350 - چوگان - محمد رضا شاه

کد: 623131

مدال نقره نوروز 1350 - چوگان - محمد رضا شاه
170,000 تومان
موجود
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد.   مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این... ادامه

مدال نقره نوروز 1349 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه

کد: 654210

مدال نقره نوروز 1349 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه
170,000 تومان
موجود
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سطح مدال خراش های مویی دارد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود... ادامه

مدال نقره نوروز 1348 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه

کد: 654297

مدال نقره نوروز 1348 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه
170,000 تومان
موجود
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: کنگره مدال ضربه خوردگی دارد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه

سکه شاهی 1319 - مظفرالدین شاه

کد: 913315

سکه شاهی 1319 - مظفرالدین شاه
60,000 تومان
موجود
قمری / نقره / 0.8 گرم / -
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه شاهی 1319 - مظفرالدین شاه

کد: 913312

سکه شاهی 1319 - مظفرالدین شاه
60,000 تومان
موجود
قمری / نقره / 0.8 گرم / -
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه ربعی بدون تاریخ - مظفرالدین شاه

کد: 520123

سکه ربعی بدون تاریخ - مظفرالدین شاه
130,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه ربعی 1319 -VF- مظفرالدین شاه

کد: 784562

سکه ربعی 1319 -VF- مظفرالدین شاه
180,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه ربعی 1319 - مظفرالدین شاه

کد: 784565

سکه ربعی 1319 - مظفرالدین شاه
250,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 1.15 گرم / 15.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 500 دینار تصویری 1323 سایز بزرگ -EF- مظفرالدین شاه

کد: 123608

سکه 500 دینار تصویری 1323 سایز بزرگ -EF- مظفرالدین شاه
900,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 2.8 گرم / 19.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه
جهت دریافت اخبار، فروش‌های ویژه و کد‌های تخفیف لطفا ایمیل خود را وارد کنید.