لطفا منتظر بمانید...

نتایج جستجو

گزینه های جستجو


مدال نقره 200 ریال - جشنهای 2500 ساله

کد: 424452

مدال نقره 200 ریال - جشنهای 2500 ساله
650,000 تومان
خورشیدی / نقره 999 / 60 گرم / 50 میلیمتر
این مدال با کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. توجه: خراشهای ریز روی مدال وجود دارد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود... ادامه

مدال نقره 100 ریال - جشنهای 2500 ساله

کد: 424451

مدال نقره 100 ریال - جشنهای 2500 ساله
550,000 تومان
این مدال با کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. توجه: خراشهای ریز روی مدال وجود دارد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود... ادامه

سکه 50 دینار نیکل 1305 - رضا شاه

کد: 562100

سکه 50 دینار نیکل 1305 - رضا شاه
40,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 3 گرم / 19 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 100 دینار نیکل 1305 - رضا شاه

کد: 983217

سکه 100 دینار نیکل 1305 - رضا شاه
20,000 تومان
خورشیدی / نیکل و مس / 4.5 گرم / 21 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: سطح سکه خوردگی دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این... ادامه

مدال نقره یادبود تاسیس بانک ملی 1347

کد: 546894

مدال نقره یادبود تاسیس بانک ملی 1347
300,000 تومان
موجود
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال یادبود میلاد امام رضا(ع) 1336

کد: 055612

مدال یادبود میلاد امام رضا(ع) 1336
160,000 تومان
موجود
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال نقره 75 ریال جشنهای 2500 ساله

کد: 424453

مدال نقره 75 ریال جشنهای 2500 ساله
470,000 تومان
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. توجه: خراشهای ریز روی مدال وجود دارد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه

مدال نقره 50 ریال جشنهای 2500 ساله

کد: 424457

مدال نقره 50 ریال جشنهای 2500 ساله
370,000 تومان
موجود
این مدال با کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. توجه: خراشهای ریز روی مدال وجود دارد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود... ادامه

مدال نقره 25 ریال - جشنهای 2500 ساله

کد: 424445

مدال نقره 25 ریال - جشنهای 2500 ساله
250,000 تومان
این مدال با کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. توجه: خراشهای ریز روی مدال وجود دارد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود... ادامه

مدال برنز یادبود تاسیس بانک ملی 1347

کد: 546586

مدال برنز یادبود تاسیس بانک ملی 1347
100,000 تومان
موجود
این مدال دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: دور مدال ضربه خوردگی دارد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال... ادامه

سکه 2000 دینار صاحبقران 1305 - ناصرالدین شاه

کد: 134821

سکه 2000 دینار صاحبقران 1305 - ناصرالدین شاه
120,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد.   توضیح: تاریخ سکه 1305 درج شده است. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می... ادامه

سکه 2 ریال آریامهر 2537 با چرخش 45 درجه

کد: 821302

سکه 2 ریال آریامهر 2537 با چرخش 45 درجه
15,000 تومان
موجود
شاهنشاهی / نیکل و مس / 3 گرم / 22.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 1 ریال آریامهر 1357 -چرخش 135 درجه به راست - محمد رضا شاه

کد: 562198

سکه 1 ریال آریامهر 1357 -چرخش 135 درجه به راست - محمد رضا شاه
30,000 تومان
خورشیدی / نیکل و مس / 1.8 گرم / 18.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 1 ریال آریامهر 2536 - چرخش 170 درجه - محمد رضا شاه

کد: 454057

سکه 1 ریال آریامهر 2536 - چرخش 170 درجه - محمد رضا شاه
30,000 تومان
موجود
شاهنشاهی / نیکل و مس / 1.8 گرم / 18.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 1 ریال دو تاج 2536 -چرخش 45 درجه- محمد رضا شاه

کد: 655828

سکه 1 ریال دو تاج 2536 -چرخش 45 درجه- محمد رضا شاه
10,000 تومان
موجود
شاهنشاهی / نیکل و مس / 1.8 گرم / 18.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 1 ریال آریامهر 2536 با چرخش 90 درجه

کد: 524303

سکه 1 ریال آریامهر 2536 با چرخش 90 درجه
20,000 تومان
موجود
شاهنشاهی / نیکل و مس / 1.8 گرم / 18.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 1 ریال آریامهر 2536 - چرخش 45 درجه - محمد رضا شاه

کد: 524305

سکه 1 ریال آریامهر 2536 - چرخش 45 درجه - محمد رضا شاه
8,000 تومان
موجود
شاهنشاهی / نیکل و مس / 1.8 گرم / 18.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

مدال برنز یادبود ارامنه ایران 1344

کد: 560735

مدال برنز یادبود ارامنه ایران 1344
130,000 تومان
موجود
مدال برنز یادبود ارامنه ایران 1344 - محمد رضا شاه این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com... ادامه

سکه 20 ریال مبلغ با حروف 1352 - کیفیت AU- محمد رضا شاه

کد: 365656

سکه 20 ریال مبلغ با حروف 1352 - کیفیت AU- محمد رضا شاه
30,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 20 ریال مبلغ با حروف 1352 - محمد رضا شاه

کد: 165685

سکه 20 ریال مبلغ با حروف 1352 - محمد رضا شاه
80,000 تومان
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد و همانند تصویر گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به... ادامه
جهت دریافت اخبار، فروش‌های ویژه و کد‌های تخفیف لطفا ایمیل خود را وارد کنید.
فروش کتاب های تخصصی فروش کتاب های تاریخ شناسی