لطفا منتظر بمانید...

نتایج جستجو

گزینه های جستجو


سکه 50 دینار برنز 1348 -پولک ناقص- محمدرضا شاه

کد: 201303

سکه 50 دینار برنز 1348 -پولک ناقص- محمدرضا شاه
20,000 تومان
موجود
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 2.5 گرم / 20 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

پک 9 عددی سکه های یادبودی بانک مرکزی ایران

کد: 345628

پک 9 عددی سکه های یادبودی بانک مرکزی ایران
60,000 تومان
موجود
این مجموعه توسط بانک مرکزی تهیه و توزیع شده است. که شامل سکه های زیر می باشد. 10 ریال اولین سالگرد 1358 10 ریال قدس 1361 10 ریال قدس... ادامه

پک سکه های رایج بانک مرکزی ایران

کد: 345997

پک سکه های رایج بانک مرکزی ایران
45,000 تومان
موجود
این مجموعه توسط بانک مرکزی تهیه و توزیع شده است. که شامل سکه های زیر می باشد. یک ریالی 1366 دوئ ریال 1367 پنج ریالی 1367 ده ریالی 1367... ادامه

سکه 20 ریال یادبود دفاع مقدس- لبیک یار

کد: 956433

سکه 20 ریال یادبود دفاع مقدس- لبیک یار
50,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 23.9 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بینهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 500 دینار تصویری 1323 سایز بزرگ -EF- مظفرالدین شاه

کد: 123608

سکه 500 دینار تصویری 1323 سایز بزرگ -EF- مظفرالدین شاه
800,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 2.8 گرم / 19.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 2 قران 1326/22 -سورشارژ تاریخ- محمد علی شاه

کد: 325046

سکه 2 قران 1326/22 -سورشارژ تاریخ- محمد علی شاه
250,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 10 ریال پهلوی کشیده 1338 - محمد رضا شاه

کد: 454532

سکه 10 ریال پهلوی کشیده 1338 - محمد رضا شاه
40,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 12 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 10 ریال 2536 -چرخش حدود 60 درجه- محمد رضا شاه

کد: 345456

سکه 10 ریال 2536 -چرخش حدود 60 درجه- محمد رضا شاه
70,000 تومان
موجود
شاهنشاهی / نیکل و مس / 7 گرم / 28 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

مدال یادبود جشن نوروز باستانی 1339 - بانکی

کد: 560670

مدال یادبود جشن نوروز باستانی 1339 - بانکی
110,000 تومان
موجود
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 2000 دینار تصویری 1306 ضرب لنینگراد - بانکی - رضا شاه

کد: 154369

سکه 2000 دینار تصویری 1306 ضرب لنینگراد - بانکی - رضا شاه
45,000 تومان
موجود
خورشیدی / نقره 900 / 9.2 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه خراش های مویی دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون... ادامه

مدال یادبود میلاد امام رضا(ع) 1334 (1374) قمری

کد: 455787

مدال یادبود میلاد امام رضا(ع) 1334 (1374) قمری
200,000 تومان
موجود
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

سکه 2 قران 1322 - بدون کنگره -بانکی- مظفر الدین شاه

کد: 872315

سکه 2 قران 1322 - بدون کنگره -بانکی- مظفر الدین شاه
130,000 تومان
موجود
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این... ادامه

مدال نقره نوروز 2537 - چوگان - محمد رضا شاه

کد: 540247

مدال نقره نوروز 2537 - چوگان - محمد رضا شاه
150,000 تومان
موجود
خورشیدی / نقره 900 / 21.5 گرم / 36.5 میلیمتر
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال نقره نوروز 1351 - چوگان - محمد رضا شاه

کد: 623133

مدال نقره نوروز 1351 - چوگان - محمد رضا شاه
135,000 تومان
موجود
این مدال دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال نقره نوروز 1352 - چوگان - محمد رضا شاه

کد: 540283

مدال نقره نوروز 1352 - چوگان - محمد رضا شاه
150,000 تومان
موجود
خورشیدی / نقره 900 / 21.5 گرم / 36.5 میلیمتر
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد.  توجه: روی مدال خراش های ریز دیده می شود. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می... ادامه

مدال نقره نوروز 1355 - چوگان - محمد رضا شاه

کد: 540215

مدال نقره نوروز 1355 - چوگان - محمد رضا شاه
150,000 تومان
موجود
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال نقره نوروز 1346 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه

کد: 654280

مدال نقره نوروز 1346 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه
140,000 تومان
موجود
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال یادبود میلاد امام رضا(ع) 1331

کد: 255623

مدال یادبود میلاد امام رضا(ع) 1331
250,000 تومان
موجود
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال یادبود انجمن دوستداران عمران شاه چراغ

کد: 545084

مدال یادبود انجمن دوستداران عمران شاه چراغ
200,000 تومان
موجود
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال آویزی برنز خدمتگزاران وزارتخانه ها -شماره 1240- محمد رضا شاه

کد: 650222

مدال آویزی برنز خدمتگزاران وزارتخانه ها -شماره 1240- محمد رضا شاه
160,000 تومان
موجود
مدال شناسایی اتحادیه خدمتگزاران جز وزارتخانه ها این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به... ادامه
جهت دریافت اخبار، فروش‌های ویژه و کد‌های تخفیف لطفا ایمیل خود را وارد کنید.
فروش کتاب های تخصصی فروش کتاب های تاریخ شناسی