اختلاف قیمت در نایاب ترین سکه های جمهوری
با سلام
در همین سامانه پرسش و پاسخ متوجه شدم که نایاب ترین سکه جمهوری اسلامی ۱ ریال دماوند۱۳۷۶ است. ده ریال۱۳۵۹ و۱۳۶۰ پشت بسته هم جز سکه های نایاب جمهوری هستند و ۲۰ ریال دو طرف شبیه هم ،جز نا یاب هاست. ولی چرا قیمت ۱ریال دماوند از سه سکه مورد اشاره کمتر است ؟ قاعدتا باید بیشتر باشد