0
نشان قاجاری؟
باسلام
لطفا بفرمایید آیا نشان پیوست اصل و دارای ارزش کلکسیونی میباشد یا خیر؟
در صورت امکان دوره و یا نام این نشان چیست؟
سپاس