0
سکه ناصری با ارور تاریخ
باسلام
لطفا بفرمایید در سکه پیوست که سکه 2000دینار صاحبقران ناصریست 3رقمی بودن تاریخ (135) باعث ارزش افزوده سکه میگردد یاخیر
سپاس