0
درخواست اطلاعات سکه ی ضربی
درود بر شما
چهار عدد سکه دارم که فکر میکنم حدودا در یک دوره باشن
به علت کیفیت بسیار پایین یکی از اون ها درخواست و سوالم برای سه سکه ی دیگست
ممنون میشم اگه اطلاعاتی دارین از این سکه ها اعم از سال ضرب یا دوره ی شاهنشاهی به من بدین
به غیر از این عکس عکس سکه های دیگه تو درخواست های دیگه ثبت شده
بسیار سپاسگزارم
عکس های سکه دوم
عکس های سکه سوم