2
ارزش تقریبی و درجه کمیابی تمبر طلا
با سلام
لطفا ارزش تقریبی و درجه کمیابی این تمبر طلا را بفرمایید