1
تمیز کردن سکه12دیناری
با سلام مجدد خدمت بزرگواران
این سکه رو به چه روشی تمیزش کنم که آسیبی بهش نرسه و اینکه آیا لازم هستش تمیز بشه؟