2
مدال یادبود ناصرالدین شاه
با سلام من این عکس را موزه رضوی در مشهد گرفتم ولی چیزی که تعجب برانگیز است این است که جنس مدال یادبود ناصرالدین شاه برنز درج شده. ایا این مدالی از جنس برنز وجود دارد؟