1
شناسایی سکه چکشی
باسلام. لطفا سكه ى مذكور را شناسايى و نوع و دوره ى آنرا بيان كنيد.
وزن:٤/٢٥گرم قطر:٢/٢٨سانتى متر ضخامت:٢ميليمتر
باتشكر.