1
اصالت سکه ملکه ویکتوریا (متعلق به هند استعمار بریتانیا)
با سلام اصالت و قیمت این سکه که متعلق به دوران هند استعمار بریتانیا (ملکه ویکتوریا)هست میخواستم با تشکر