2
10 ریال پهلوی کشیده
با سلام و تشکر با توجه به توضیحات کارشناسان محترم در مورد معنی واریته می خواستم بدانم 10 ریال پهلوی کشیده (ضخیم) واریته محسوب می شود یا ارور؟