2
سکه بدون جلوس ناصرالدین شاه قاجار
باسلام.
میخواستم در مورد حدود قیمت و ارزش سکه بدون جلوس ناصرالدین شاه قاجار بپرسم؟
ممنون میشم.