1
کنگره بیرونی سکه
با سلام وخسته نباشید.
ایا در سکه و مدال هایی که اصل هستند ممکن است کنگره بیرونی که دندانه دار است قسمتی از ان صاف باشد؟
ایا این دلیلی بر تقلبی بودن سکه و مدال است؟ یا این امر طبیعی است؟ چون من یک مدال نوروز دارم که به این صورت است؟
ممنون