0
ده شاهی مسی 1314
با سلام مجدد
نظر دوستان عزیز در باره سکه ده شاهی مسی از نظر اصالت کیفیت و قیمت را خواهانم