0
سکه مولود مظفر
سلام
لطفا بفرمایید سکه پیوست اصل میباشد؟
ممنون از اساتید و دوستان گرامی