1
تشخیص کیفیت اسکناس ۱۰ ریالی و ارزش آن
با سلام و عرض ادب میخواستم اگر ممکنه در تشخیص کیفیت اسکناس ۱۰ ریالی و ارزش آن به بنده کمک کنید.