0
پنجهزار دینار تصویری احمد شاه
سلام خدمت کارشناسان عزیز لطفا نظرتون روراجب اصالت این سکه بیان کنید. ممنون شما
این سکه مطمینا تمیز شده‌. برای خودم وضعیت کنگره اطراف عجیبه البته قبلا شبیه این حالت دیدم