0
دو ریال 1331
با سلام
دوستان عزیز عدد2 ریال در سکه های 1331 به نظر شما ها از نوکوچک هستند یا بزرگ با تشکر