0
سکه 1000دیناری تصویری مظفرالدین شاه
باسلام خدمت اساتید ودوستان گرامی
آیا سکه پیوست اصل میباشد؟
و اصولا سکه 1000دینار مصور مظفری یک سکه کمیاب تلقی میشود یاخیر
سپاس