0
دو ریال 1332 شیر کوچک و شیر بزرگ
با سلام
به نظر شما دوستان آیا شیر در دوسکه 1332 فرق دارند