1
فروش مجموعه سکه واسکناس ومدال
باسلام
اگه بخوام مجموعه سکه مدال و اسکناس هایی که جمع آوری کردم (هرچند کوچک) ازطریق این سایت بفروش برسانم باید چه مراحلی طی شود؟
سپاس