1
2000 دینار مصور مظفرالدین شاه
باسلام
لطفا راهنمایی فرمایید سکه پیوست اصل میباشد یا بدل؟
درصورت اصل بودن علت تیرگی رنگ سکه چیست؟
سپاس