500دینار
باسلام
جناب موسوی تاریخ این سکه چرا اینجوریه؟