1
اصالت و دوره
با سلام
اصالت سکه و چه دوره ای میباشد؟
در ضمن سکه پیوستی از نقره میباشد

ویرایش شده: پرسش در مورد قیمت سکه های چکشی ممنوع است