1
راهنمایی کمیت سکه های عنوان شده
با عرض سلام واحترام
لطفا راهنمایی بفرمایید که سکه های ۲ ریالی ۱۳۴۰ ، ۵ ریالی ۱۳۳۸ ، ۰ ۱ ریال ۱۳۴۱ و ۲۰ ریالی ۱۳۵۷ در چه درجه بندی از کمیت قرار دارند؟
با تشکر از شما