سکه های رایج مملکت
با سلام
لطفا بفرمایید سکه ۱۲ دیناری سکه کمیابتری است یا یکشاهی ؟
لطفا بفرمایید ایا هر سکه رایج مملکت تا پایان دوران قاجار قابل استفاده بوده است یا فقط مختص به دوره پادشاهی بوده که سکه در ان دوره ضرب شده