گرفتگی قالب
با سلام لطفا راهنمایی بفرمایید چطور میتوان فهمید یک سکه گرفتگی قالب دارد یانه.
و لطفا بفرمایید ایا گرفتگی قالب باعث کاهش ارزش سکه میشود؟