1
مدال های پهلوی اول
باسلام خدمت اساتید ودوستان گرامی
خواستم بپرسم مدال های پیوست آیا دارای ارزش جمع آوری هستند یاخیر
دوم اینکه این دست مدال ها در ردیف سکه های کلکسیونی قرار دارند یا باید آلبومی جداگانه داشته باشند
سپاس