5
تون رنگ سکه
در بعضی سکه های خارجی میبینم که سکه ها با رنگ های جالبی برای فروش هستند و شبیه به رنگ رنگین کمان و تون رنگ های مختلفی دارن و در پک های NGC قرار دارند این تون رنگ ها چطوری به وجود می اید و ایا بر قیمت سکه ارزش افزوده ای دارد ؟