1
راهنمایی کمییت پنجاه دیناری
سلام عرض می کنم به دوستان وصاحب نظران بزرگوار لطفا بفرمایید که سکه های تاریخ ۱۳۱۵ ر و۱۳۳۱ ۱۳۳۴ و۱۳۴۲ م ر در کدام مرحله از تقسیم بندی کمییت قرار دارند ؟ممنون