1
سکه 5000 دینار ناصرالدین شاه
باسلام خدمت اساتید و دوستان گرامی
سکه 5000دینار ناصری پیوست در یک گوشه از سکه که درعکس پیداست اندکی جای جوش یا لحیم دارد
باتوجه به بزرگ نبودن جای جوش و کمیابی سکه مزبور نظر دوستان راجب خرید این سکه چیست؟
درصورت امکان قیمت مناسب برای این سکه را هم بفرمایید
سپاس
باشکر از جناب رییس دانایی و حسب فرمایش استاد شهریاری طرف دیگر سکه 5000دینار ناصری را پیوست نموده ومجددا استدعا دارم دوستان گرامی اینجانب را راهنمایی فرمایند
باتوجه به جای جوش کوچک در لبه پایین سکه ودرصورت اصل بودن،قیمت مناسب این سکه حدودا چقدر میباشد
سپاس