4
نحوه تشخیص سکه طلای بانکی
در طلا فروشیها اصطلاح بانکی و غیر بانکی به سکه هایی تلقی میشود که در بانک یا بیرون بانک ضرب شده اند .با توجه به اینکه برای اکثر سکه های طلا ، غیر بانکی هم وجود دارد که شباهت زیادی با سکه بانکی دارد، آیا سکه های غیر بانکی طلا ارزش کلکسیونی دارند ؟