1
سکه 5000دینار مولودهمایونی مظفر
باسلام خدمت اساتید ودوستان گرامی
لطفا نظرتون را درباره اصل یا بدل بودن سکه پیوست عنایت فرمایید
سپاس