3
جمع آوری سکه
با سلام و خسته نباشید.
ایا به نظر شما جمع اوری سکه از هر نوع فقط یکی مناسب است (با توجه به کمبود بودجه مالی)؟
برای مثال از سکه ۲۰۰۰دینار ناصرالدین شاه فقط یکی را جمع اوری کنیم و تاریخ های دیگر را جمع اوری نکنیم؟
ایا به نظر شما مطلوب است یا خیر؟
با تشکر