نظر خواهی شما دوستان
با سلام وعرص خسته نباشید
پدر بزرگم میگه اتفاقی که برای این سری سکه ها افتاده (سکه های در تصویر) برای نگهداری بوده درواقع یک نوع روش نهگداری است و اعتقاد داره که باید به همین صورت حفظ و نگهداری شوند ایا شما هم موافق هستید یا مخالف؟