1
سکه 5000دیناری رایج مملکت
باسلام خدمت اساتید ودوستان گرامی
لطفا راهنمایی بفرمایید سکه 5000دیناری پیوست اولا باتوجه به شکل تاج و شیرخورشید اصل میباشد یا بدل؟
درصورت اصل بودن سکه با توجه به جای جوش در روی سکه آیا ارزشی جهت جمع آوری داشته یا خیر؟
سپاس