2
سکه 50 دینار 1333
سلام عرض میکنم
لطفا کیفیت سکه را بفرمایید
آیا میشود گفت که خارج از مرکز هم هست؟
با سپاس فراوان