2
تعیین اصالت سکه های 5 و 25 دینار رضا شاه
سلام خدمت اساتید ودوستان گرامی
باز هم درخواست کمک و راهنمایی جهت تعیین اصالت وارزش کلکسیونی سکه های پیوست....
سپاس