3
اصالت پنج هزاری ناصرالدین شاه
با سلام،
لطفا نظرتان را در مورد اصالت این سکه بفرمایید.