2
کمک در تعیین اصالت سکه ساسانی
ضمن عرض سلام خدمت دوستان و کارشناسان محترم
می خواستم نظر کارشناسان رو راجع به اصالت این سکه پیوست بدونم .
مربوط به کدام پادشاه است ؟