5
فلوس ناصرالدین شاه قاجار
با سلام خدمت کارشناسان محترم. سه سوال پیرامون این سکه فلوس ناصری داشتم :
۱- آیا اصل است؟
۲- سال ضرب آن را چه می خوانید؟
3- آیا به نظر شما ارزش کلکسیونی دارد؟