5
مدال ذوالقرنین ناصرالدین شاه
سلام دوستان. می خواستم نظر کارشناسان و به ویژه آقای موسوی رو راجع به اصالت این مدال پیوست بدونم. متشکر