3
راهنمایی ۲۵ دیناری ۱۳۱۴
با سلام واحترام لطفا بفرمایید سکه در تصویر اصلی میباشد؟
سپاس