5
مدال ناصرالدین شاه
سلام آقای موسوی . می خواستم نظرتون درباره اصالت این مدال رو بفرمائید.