2
کارشناسی سکه های قدیمی
باسلام
لطفا درصورت امکان کمی درباره سکه های پیوست راهنمایی بفرمایید
و اینکه آیا ارزش کلوسیونی وجمع آوری دارند یاخیر...