3
سکه مسی
سلام و خسته نباشید ، لطفا بفرمایید تصویر سکه ارسالی برای چه دوره یا مقطعی است.
با تشکر