1
سکه مسی
تعدادی از این سکه ها که جنسشون به ظاهر مس هست رو در مجموعه خودم دارم. تصاویر شیر و خورشید هم روی بعضی از اونها هست. سوالم اینه که این سکه ها جزوسکه های رسمی بوده اند؟ مربوط به کدام شهر هستند؟ ایا ارزش نگهداری دارند یا خیر